fbintw


headerviecuribeeld

VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis (STZ) met vestigingen in Venlo en Venray. Patiënten uit Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Oost Brabrant kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht.

185 specialisten, 125 arts-assistenten, 2885 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zet zich elke dag in voor de beste behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten. 

 
Het ziekenhuis is een complex bedrijf dat een omvangrijk jaarverslag uitbrengt.

Aan BuroMwijs de vraag om aan de hand van een aantal interviews persoonlijke verhalen te maken voor de pubieksversie van het jaarverslag
.