fbintw

headerhuiselijkgeweld


Jeugdzorginstelling Mutsaersstichting in Venlo coördineert het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord- en Midden-Limburg (SHG).
 

Iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft, kan terecht bij het SHG.  
Zowel slachtoffers als plegers van geweld, getuigen en betrokkenen, hulpverleners en professionals.

De belangrijkste doelstelling is het
vergroten van de meldingsbereidheid. 


 
BuroMwijs ontwikkelde een bladformule voor de digitale nieuwsbrief die 4 x per jaar verschijnt.

Voor elke uitgave n
eemt BuroMwijs deel aan het redactieoverleg, verzorgt
interviews, schrijft artikelen en korte
berichten en regelt de opmaak en
verzending.


Bekijk alle verschenen uitgaven.